دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مروری بر VMware Cloud Foundation

با توجه به دگرگونی دیجیتال بسیاری از صنایع و نیاز آن‌ها به نوآوری سریع، Cloud به سرعت در حال رشد است، اما زیرساخت‌های غیرمنعطف و پرهزینه‌ی قدیمی برای مدیریت آن کافی نیستند. VMware Cloud Foundation یک پلتفرم SDDC یکپارچه است که vSphere و vSAN و NSX را در یک Stack یکپارچه‌سازی شده گرد هم می‌آورد تا زیرساخت Cloud سازمانی راT هم برای Cloud خصوصی و هم عمومی ارائه نماید.

ویدیوهای مرتبط