دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

Disk Groupهای vSAN

در این ویدیو خواهیم دید که vSAN چطور از دیسک‌ها استفاده می‌کند. همچنین در مورد Disk Groupها، استفاده از Cache و ظرفیت و سناریوهای خرابی صحبت خواهد شد.

ویدیوهای مرتبط