دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

vSAN چیست؟

در این ویدیو در این مورد صحبت می‌شود که ESXi Hostها چطور با درایوهای Local پر می‌شوند تا یک vSAN Cluster واحد ایجاد شود. سپس در مورد کلاستر 2-Node و Stretched صحبت می‌گردد. در نهایت توضیحاتی نیز در مورد پیکربندی‌های گروهی ارائه می‌گردد.

ویدیوهای مرتبط