دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معرفی Command Shell در SCOM


پیش از استفاده از PowerShell با Operations Manager، مهم است که Operations Manager Command Shell را درک کنیم. در این ویدیو Operations Manager Command Shell ‌ تعریف می‌شود و مثال‌هایی از Taskهای Maintenance که در Shell قابل‌دسترسی هستند ارائه می‌گردد.

ویدیوهای مرتبط