دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

چارچوب توصیف منبع یا RDF چیست و چه کاربردی دارد؟

چارچوب توصیف منبع، Resource Description Framework یا RDF استانداردی است که برای نشان دادن روابط بین داده‌ها در وب به کار می‌رود و از سه بخش اصلی تشکیل شده است. در این ویدیو بیشتر با گزاره‌های RDF و گراف‌های RDF آشنا خواهیم شد.

ویدیوهای مرتبط