دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مقایسه تجزیه و تحلیل داده و علم داده

در این ویدیو شرح داده می‌شود که هرچند عبارت‌های علم داده و تجزیه و تحلیل داده به جای یک دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند، نقش‌های متمایزی دارند و همچنین ابزار و اقدامات مختلفی که دانشمندان داده و تحلیلگران داده انجام می‌دهند بیان می‌گردد.

ویدیوهای مرتبط