دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح کلی پشتیبان‌گیری و انواع آن

با تکامل تهدیداتی مثل رمزگذاری بدافزارها یا احتمال قطعی، حتما باید اطمینان حاصل نمود که تمام داده‌ها پشتیبان‌گیری شده‌اند تا بتوان به سادگی آن‌ها را بازیابی کرد. در این ویدیو توضیحاتی در مورد پشتیبان‌گیری، انواع و تاریخچه‌ی آن ارائه می‌گردد.

ویدیوهای مرتبط