دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مدرنیزه کردن زیرساخت‌ Storage با vSAN و VVols

امروز، با توجه به تقاضاهای مرتبط به عملکرد و رشد Storage، یافتن جایگزین‌هایی برای Storage قدیمی ضروری است. اما شرکت VMware، حرکت به سوی معماری Storage مدرن را تسهیل کرده است و به بسیاری از چالش‌های پیش رو پاسخ داده است. راهکارهایی مثل vSAN و VVols می‌توانند تعداد عملیات‌های روزمره را کاهش داده، در زمان صرفه‌جویی کرده، مدیریت را بهینه‌سازی نموده و عملکرد را بهبود بخشد. این موارد همگی می‌توانند کسب‌و‌کار را کارامدتر از قبل کنند.

ویدیوهای مرتبط