دریافت ویدیو
درحال بارگذاری...

ویدیوی امکانات جدید در IBM Flash Storage Family – قسمت دوم

در این ویدئو امکانات و اجزای جدید خانواده  Flash Storage در IBM بررسی می گردد.

ویدئوهای مرتبط