دریافت ویدیو
با زیرنویس فارسی ببینید!

ویدیوی امکانات جدید در IBM Flash Storage Family – قسمت اول

در این ویدئو امکانات و اجزای جدید خانواده  Flash Storage در IBM بررسی می گردد.

ویدیوهای مرتبط