دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معرفی فرایند vMotion

در این ویدیو، مفهوم ابتدایی انتقال زنده‌ی یک بار کاری با استفاده از vSphere vMotion شرح داده می‌شود و با جزئیات می‌بینیم که از نظر vCenter Server و ESXi Host چه فرایندهایی دخیل هستند.

ویدیوهای مرتبط