درحال بارگذاری...

ویدیوی استاندارد طراحی زیرساخت VMware

در این ویدیو به صورت اجمالی به روش ها و استانداردهای طراحی زیرساخت های VMware پرداخته خواهد شد و دید کلی در طراحی صحیح زیرساخت های مجازی سازی پیدا خواهید نمود.

ویدئوهای مرتبط