دریافت ویدیو
با زیرنویس فارسی ببینید!

ویدیو آموزش فعال سازی Encryption برای ماشین ها در vSphere 6.7

ویدئوی آموزش فعال سازی Encryption برای ماشین ها در vSphere 6.7. در این ویدئو با روش فعال سازی Encryption در vSphere آشنا می شوید.

ویدیوهای مرتبط