دریافت ویدیو
با زیرنویس فارسی ببینید!

ویدیو روش Migration به vCenter Server Appliance 6.7

در این ویدیو با روش انتقال و یا Migration به VMware vCenter Server Appliance 6.7 آشنا شده و مهاجرت به نسخه vCenter 6.7 را آموزش می بینید.

ویدیوهای مرتبط