دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مفهوم برنامه‌های کاربردی توزیعی در SCOM 2016

در این ویدئو مفهوم برنامه‌های کاربردی توزیعی و کاربرد آن‌ها در System Center Operations Manager  یا به اختصار نرم‌افزار SCOM 2016  شرح داده می‌شود. شرح مفهوم برنامه‌های کاربردی توزیعی، نمایش مثالی از برنامه‌های کاربردی توزیعی و شرح دلیل استفاده از برنامه‌های کاربردی توزیعی Operations Manager مواردی هستند که در این ویدئو به آن‌ها پرداخته می‌شود.

ویدیوهای مرتبط