دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

مفهوم حساب‌های کاربری Run-As در SCOM 2016

در این ویدئو مفهوم حساب‌های کاربری Run-As که در System Center Operations Manager یا به اختصار نرم‌افزار SCOM 2016  مورد استفاده قرار می‌گیرند، شرح داده می‌شود. همچنین نحوه‌ی توزیع اطلاعات اعتباری مشتری برای مانیتور کردن اهداف مطرح می‌گردد. به‌علاوه تفاوت بین توزیع‌هایی که ایمنی بیشتری دارند با توزیع‌هایی که ایمنی کمتری دارند، مدیریت هدف‌گزاری حساب‌های کاربری Run-As و مفاهیم مربوط به توزیع حساب کاربری Run-As مورد بحث قرار می‌گیرند.

ویدیوهای مرتبط