دریافت ویدیو
با زیرنویس فارسی ببینید!

روش جستجو در Splunk Search & Reporting

در این ویدئو نحوه‌ی انجام جستجو های ابتدایی، استفاده از گستره‌ی زمانی وهمچنین حوزه‌ها (Fieldها) در برنامه‌ی کاربردی Splunk Search & Reporting شرح داده می‌شود. برای این کار، از داده‌های سرور Apache از یک شرکت بازی‌سازی فرضی استفاده شده است. همچنین نحوه‌ی استفاده از عبارات Boolean مثل And و OR و NOT آموزش داده می‌شود. به علاوه بیان می‌گردد که چطور می‌توان با رخدادها تعامل نمود تا جستجوها تغییر کرده و اصلاح شود.

ویدیوهای مرتبط