دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

روش جستجو در Splunk Search Reporting

در این ویدئو نحوه‌ی انجام جستجو های ابتدایی، استفاده از گستره‌ی زمانی وهمچنین حوزه‌ها (Fieldها) در برنامه‌ی کاربردی Splunk Search & Reporting شرح داده می‌شود. برای این کار، از داده‌های سرور Apache از یک شرکت بازی‌سازی فرضی استفاده شده است. همچنین نحوه‌ی استفاده از عبارات Boolean مثل And و OR و NOT آموزش داده می‌شود. به علاوه بیان می‌گردد که چطور می‌توان با رخدادها تعامل نمود تا جستجوها تغییر کرده و اصلاح شود.

ویدیوهای مرتبط