دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

راهکار Identity Services Engine یا ISE چیست؟

با استفاده از راهکار Identity Services Engine یا به اختصار Cisco ISE می‌توان کاربران و تجهیزات متصل به شبکه سازمانی را از یک موقعیت مرکزی، مشاهده و کنترل نمود. این راهکار با ارائه‌ی قابلیت دید عملیاتی به تمام Endpointهای متصل دسترسی به شبکه و کنترل آن را ایمن می‌کند. راهکار Identity Services Engine یا ISE با نصب و تنظیم آسان، قابلیت یکپارچه‌سازی هم با سیسکو و هم با راهکارهای Third-Party را دارد.

ویدیوهای مرتبط