دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

چرا رشد سازمان‌ها در گرو مجازی‌سازی و تجمیع دیتاسنتر است؟

‫راهکار مجازی‌سازی دیتاسنتر برای مشکلات زیرساخت‌های IT ‫منفرد و پیچیده و بودجه‌های کم IT سازمان‌ها:
ساختارهای دیتاسنتر منفرد، ‫مشکلات مدیریتی ایجاد می‌نمایند. این امر مدیریت رشد سازمان را بسیار دشوار می‌کند. ‫درحالی‌که زیرساخت‌های Vertical و Per-Application مدیریت متمرکز و رشد ‫در آینده را تقریبا غیرممکن می‌کنند، ‫حفظ و نگهداری و مدیریت قسمت‌بندی شده ‫هزینه‌ی کلی مالکیت را افزایش می‌دهد. ‫زیرا وقتی برنامه‌های کاربردی روی Siloهایی ‫از منابع ایزوله‌ شده ساخته شده باشند، ‫نمی‌توان آن‌ها را به آسانی توسعه داد.

راهکار از میان برداشتن Siloها

‫استانداردسازی و تجمیع دیتاسنترها ‫از طریق مجازی‌سازی کلید از میان برداشتن Siloها، ‫کاهش هزینه‌ی سرمایه، ‫از بین بردن ناکارآمدی‌ها و پاسخ‌گویی ‫به تقاضاهای روزافزون رشد است. ‫در هر سطح از دیتاسنتر ‫از محاسبه گرفته تا Storage و شبکه ‫نیاز به ظرفیتی On-Demand که ‫به سرعت آماده‌سازی شود احساس می‌گردد. ‫ظرفیتی که قابل اطمینان، بسیار دسترس‌پذیر ‫و بسیار مقیاس‌پذیر باشد ‫تا تیم IT بتواند اقتصاد مبتنی بر مجازی‌سازی ‫را در سرتاسر دیتاسنتر ارائه نماید.

مزایای مجازی‌سازی سرور

مجازی‌سازی سرور، به سرورهای فیزیکی ‫این امکان را می‌دهد که بخش‌بندی شده و ‫به چندین سرور مجازی تبدیل گردند. ‫هر سرور مجازی سیستم عامل و برنامه‌های ‫کاربردی مخصوص به خود را اجرا می‌نماید. ‫مجازی‌سازی سرور مدیریت را تسهیل می‌کند، ‫مقیاس‌پذیری را بهبود می‌بخشد ‫و با کاهش تعداد سرورهای فیزیکی در دیتاسنتر ‫هزینه‌های سرمایه را کاهش می‌دهد.

‫مجازی‌سازی و تجمیع دیتاسنتر علاوه بر کمک ‫به تیم IT، ‫هزینه‌های سرمایه را کاهش دهد ‫و ناکارآمدی‌ها را از میان برمی‌دارد. ‫همه‌ی این‌ها در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون رشد و ‫ارائه‌ی اقتصاد مبتنی بر مجازی‌سازی در سرتاسر دیتاسنتر ‫و در نهایت توسعه به Hybrid Cloud، ‫با هدف گشایش درها رو به خدمات جدید ‫و نوآوری در کسب‌و‌کار است.

ویدیوهای مرتبط