دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

معرفی Flex 5150 Appliance از Veritas

گستره‌ی سازمان‌های مدرن از Edge تا هسته تا Cloud می‌باشد. ‫داده‌هایی که در مکان‌های Edge، مثل دفاتر ‫Remote و یا خرده‌فروشی‌ها تولید می‌شود ‫برای موفقیت سازمان حیاتی هستند. پشتیبانی حداقلی IT، هزینه، پیچیدگی و فضای محدود، معمولا حفاظت از داده در سطح سازمانی را در Edge، ناکارآمد می‌نماید و ریسک از دست رفتن داده‌های حیاتی ایجاد می‌گردد. Flex 5150 Appliance نرم‌افزار NetBackup سازمانی را به دفاتر شعبه‌ای و Remote در بخش Edge از شبکه‌ی سازمانی می‌آورد.

ویدیوهای مرتبط