دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

شرح کلی راهکار Veritas Resiliency Platform

با افزایش وابستگی کسب‌و‌کارها به منابع Off Premise، پیچیدگی IT و همچنین تعداد نقاط خرابی بالقوه افزایش پیدا می‌کند. بنابراین شرکت‌ها نیاز به مدل تداوم کسب‌و‌کار تازه‌ای دارند که به آن‌ها کمک کند پیش از اینکه خرابی سیستم روی کسب‌و‌کار تاثیر بگذارد، تاثیرات احتمالی آن را درک نمایند. به همین دلیل شرکت Veritas راهکاری را ترتیب دیده است.

راهکار Veritas Resiliency Platform طراحی شده است تا پیچیدگی مربوط به مدیریت و حفاظت از محیط‌های Multi Cloud را کاهش دهد. این راهکار، پیچیدگی که کسب‌و‌کار را کند می‌نماید را افشا کرده و در همین حال، ریسک‌های مربوط به پیاده‌سازی Stackهای تکنولوژی جدید، برنامه‌های کاربردی و یا اضافه کردن Cloud به استراتژی حفاظت از داده را کاهش می‌دهد.

ویدیوهای مرتبط