دریافت ویدیو
با زیرنویس فارسی ببینید!

DMARC چیست؟

در این ویدئو تکنولوژی DMARC بررسی و روش های  احراز هویت میل سرورها برروی اینترنت بررسی شده و مزایای پیاده سازی این تکنولوژی در میل سرورهای سازمانی بررسی می شود.

ویدیوهای مرتبط