دریافت ویدیو
در حال بارگذاری...

راهکار VMware vRealize Suite چیست و چه مزایایی دارد

راهکارهای مدیریت Cloud از VMware، به تیم‌های IT ابزار لازم را برای پشتیبانی از توسعه‌دهندگان، مدیران DevOps و مهندسان قابلیت اطمینان سایت یا به اختصار SREها و محیط‌های مبتنی بر توسعه‌دهندگان در سرتاسر Cloudها می‌دهد. راهکار VMware vRealize Suite هم بهره‌وری IT و هم توسعه‌دهندگان را افزایش می‌دهد و درهمین‌حال با مجموعه راهکارهای یکپارچه‌ای از عملیات برنامه‌های کاربردی، آماده‌سازی قابل‌برنامه‌ریزی و عملیات خود‌ران، به الزامات سازمانی برای بهره‌وری، دسترس‌پذیری و تطبیق‌پذیری پاسخ می‌دهد.

ویدیوهای مرتبط