دریافت ویدیو
SOC 2 Academy- Identifying Logging Errors_720 thumbnail
0

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: شناسایی خطاهای Logging – قسمت پنجاه‌وچهارم

در تطبیق‌پذیری SOC 2 بسیار مهم است که سازمان‌ها نشان دهند که می‌توانند داده‌ها به‌صورت کامل، دقیق و در زمان مناسب برای کاربران پردازش کنند. در نتیجه این سازمان‌ها باید پالیسی‌ها و فرایندهای مناسبی را برای شناسایی خطاها در پردازش داده آماده داشته باشند.
SOC 2 Academy- Classifying Confidential Information_720 thumbnail
0

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: دسته‌بندی اطلاعات محرمانه – قسمت پنجاه‌و‌یکم

در بسیاری از مواقع، وقتی که کاربران از خدمات یک سازمان استفاده می‌کنند، دارای داده‌هایی هستند که نیازمند سطوح مختلفی از طبقه‌بندی می‌باشد. این طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه برای تطبیق‌پذیری SOC 2 ضروری است.
SOC 2 Academy- Designing and Implementing Environmental Protections_720 thumbnail
0

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: طراحی و اعمال حفاظت‌های محیطی – قسمت چهل‌ونهم

وقتی سازمانی به دنبال تطبیق‌پذیری SOC 2  باشد، مسئولین ممیزی بررسی می‌کنند که آن سازمان معیارهای دسترسی پذیری یا Availability 1.2 را دارا باشد. در این ویدیو می‌بینیم که چرا سازمان‌ها باید فرایندهای پشتیبان‌گیری داده‌ی مناسبی داشته باشند. در صورت علاقه به مقالات SOC اینجا کلیک کنید.
SOC 2 Academy- Identifying Vendors as Carve-Out or Inclusive_720 thumbnail
0

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: نحوه‌ی ارزیابی Vendorها – قسمت چهل‌وهشتم

Vendorهای Third-Party معمولا نقشی حیاتی را در کمک به کسب‌وکارها برای اجرای عملیات کسب‌وکار روزانه ایفا می‌کنند، اما می‌توانند ریسک بالایی را برای وضعیت امنیتی سازمان‌ها ایجاد کنند. در یک ممیزی SOC 2، بررسی می‌شود که این Vendorها چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
SOC 2 Academy- Preparing for Current and Future Availability Needs_720 thumbnail
0

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: آماده‌سازی برای نیازهای دسترس‌پذیری کنونی و آینده – قسمت چهل‌وهفتم

در بیان ساده، برای بررسی دسترس‌پذیری برای تطبیق‌پذیری SOC 2 از سازمان‌ها پرسیده می شود که آیا سیستم های آن‌ها برای عملیات و استفاده قابل دسترسی می باشد یا خیر. سازمان‌هایی که می‌خواهند دسترس‌پذیری را در ممیزی‌های SOC 2 خود قرار دهند، آماده شدن برای نیازهای دسترس‌پذیری کنونی و آینده ضروری است. برای آشنایی در مورد […]
SOC 2 Academy- Mitigating Risks that Lead to Business Disruption_720 thumbnail
1

مجموعه ویدیوی آموزش ضوابط SOC 2: از بین بردن ریسک‌های اختلال در کسب‌وکار – قسمت چهل‌وپنجم

روبه‌رو شدن کسب‌وکارها با نوعی حادثه‌ی امنیتی اجتناب‌ناپذیر است. سازمان‌هایی که می‌خواهند خدماتی ایمن را ارائه دهند در طول یک ممیزی SOC 2 باید به مسئول ممیزی خود نشان دهند که ریسک‌هایی را که منجر می‌شوند به اختلال در کسب‌وکار، از بین برده‌اند.