اشتراک مقالات

دریافت رزومه شرکت

شرکت APK برای آشنایی هرچه کامل تر سازمان ها از توانایی اجرایی این شرکت رزومه کاملی را در چند قسمت به شرح زیر تهیه نموده است:

  1. معرفی شرکت امن پایه ریزان کارن APK
  2. مجوز ها و سلسله مراتب سازمانی
  3. توانایی های اجرایی و فنی شرکت
  4. استانداردهای اجرایی در مدیریت پروژه های این شرکت
  5. برخی از قرارداد های این شرکت ( این قسمت به دلیل قراردادهای محرمانگی NDA در نسخه چاپی ارائه می گردد)
  6. اسناد و رضایتمندی از تمامی پروژه ها
  7. رزومه مدیران پروژه و مدیران فنی به همراه تمامی مدارک بین المللی

تمامی سازمان هایی که تمایل به مشاهده رزومه شرکت APK را داشته، می توانند در سایت ثبت نام نموده و نسخه آنلاین رزومه شرکت را دریافت نمایند.