اشتراک مقالات

تولید ایده و ارائه راهکارهای خلاقانه از اصول کاری تیم نرم افزار شرکت امن پایه ریزان کارن APK بوده که تولید و توسعه نرم افزارهای سازمانی را با کیفیت رقابت در عرصه های بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.

در فرآیند تولید و توسعه نرم افزارها، گام های زیر با نهایت دقت اجراء می شوند :

۱- انجام مطالعات مقدماتی، بررسی های محیطی و امکان سنجی اولیه.

۲- برنامه ریزی و فازبندی پروژه

۳- اجراء و پیاده سازی

۴- تست و آزمایش

شرکت APK نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور    تماس با کارشناسان 021-88539044-5

۵- مستند سازی ، نگهداری و پشتیبانی

۶- انتقال دانش به کارشناسان مجموعه

کلیه فرآیند های فوق بر اساس اصول مهندسی نرم افزار و با هدف مدیریت چرخه عمر یک محصول و همچنین شرایط خاص سازمانی و بومی، برنامه ریزی و اجراء می گردند. جهت ارزیابی نرم افزارهای تولید شده از استانداردهای مختلفی استفاده می شود به عنوان مثال ممیزی نرم افزارها بر اساس استانداردهای ایزو ۱۵۵۰۴ (فرآیند تشخیص و تعیین بهبود قابلیت نرم افزار) از جمله وظایف کارشناسان بوده و تضمین کننده کیفیت و کارآیی محصولات می باشد.

تولید نرم افزار های سفارشی

در روند تولید و توسعه نرم افزارها بهره گیری از جدیدترین مدل های روز ، دانش فنی و شرایط بومی در نظر گرفته شده است.یکی از مباحثی که در چند سال اخیر در حوزه مدیریت پروژه های نرم افزاری بسیارمورد توجه قرار گرفته متدهای چابک (Agile) میباشد. در این راستا متدها و روش های مدیریت گوناگونی وجود دارد که چابکی در پیاده سازی نرم افزار و مدیریت پروژه یکی از مهمترین پایه های این روش میباشد. یکی از متدهایی که بسیار کاربرد داشته روش Scrum  میباشد که با رعایت چارچوب های مدیریتی سعی در زمانبندی کارها (Time Boxing) و دست یابی به اهداف پروژه در زمانی مناسب و افزایش کار تیمی درتولید محصول دارد.

Agile Software Development Life Cycle

 تولید نرم افزار های سفارشی

همچنین در حوزه نرم افزارهای موجود نیز کارشناسان امن پایه ریزان کارن APK در کنار سازمان ها بوده و با مشاوره های موثر سعی در بهبود عملکرد و سرویس دهی سازمان های محترم می نمایند.

در بیشتر سازمان ها، فرآیند تولید نرم افزارها با یک نگرش کلی آغاز نگردیده و چنین فرآیند هایی پس از توسعه دارای معضلاتی هستند که کارآیی آنان را دچار اختلال می نماید، از این رو آنالیز و بهینه سازی ساختار Application ها و پایگاه های داده در کلیه ابعاد از جمله خدماتی است که در این حوزه ارائه شده و تجارب موفق موجود، خود حاکی از خدمات موثر شرکت امن پایه ریزان کارن APK در این بخش می باشد.