اشتراک مقالات

فرصت های شغلی

شرکت APK با هدف احترام به زمان متقاضیان و کاهش تعدد و زمان مراحل استخدام و مصاحبه های حضوری و آنلاین و همچنین کاهش ترددهای شهری، برای ارزیابی اولیه متقاضیان و انتخاب افراد متناسب با موقعیت شغلی درخواست شده، از این سامانه استفاده می نماید. تمامی متقاضیان به همکاری ابتدا می بایست از طریق این سامانه درخواست خود را ارسال نمایند. پس از بررسی از افراد واجد شرایط برای گذراندن مراحل بعدی دعوت بعمل می آید.

این صفحه در زیر مجموعه “تماس با ما > فرصت های شغلی” قرار دارد.