اشتراک مقالات

فرصت های شغلی

شرکت APK با هدف احترام به زمان متقاضیان و کاهش تعدد و زمان مصاحبه های حضوری و ترددهای شهری، برای ارزیابی اولیه متقاضیان و انتخاب افراد متناسب با موقعیت شغلی درخواست شده، از این سامانه استفاده می نماید. تمامی متقاضیان به همکاری ابتدا می بایست در آزمون استخدامی آنلاین شرکت نموده و پس از بررسی از افراد واجد شرایط برای گذراندن مراحل بعدی مطابق با شرایط ذیل دعوت بعمل می آید.

مراحل ارسال درخواست و نحوه دعوت به همکاری

  1. در مرحله اول هر فرد می بایست موقعیت شغلی متناسب با تخصص خود را انتخاب نماید. پس از انتخاب موقعیت شغلی سوالات به دو صورت عمومی و فنی تقسیم می شوند.
  2. در قسمت سوالات عمومی مواردی چون میزان حقوق درخواستی، سوابق شغلی و غیره پرسیده می شود.
  3. در قسمت سوالات تخصصی، سوالات به دو دسته مقدماتی و تخصصی تقسیم شده تا میزان تخصص افراد مشخص گردد.
  4. پس از جواب گویی به سوالات، جواب ها توسط مدیران فنی ارزیابی شده و افراد منتخب برای مصاحبه فنی مرحله دوم دعوت می شوند.
  5. مصاحبه حضوری در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول مصاحبه و آزمون های ارزیابی و مرحله دوم مصاحبه فنی تکمیلی
  6. افراد واجد شرایط پس ازموفقیت در آزمون های ذکر شده، دعوت به همکاری می شوند.
این صفحه در زیر مجموعه “تماس با ما > موقعیت های شغلی” قرار دارد.
جزئیات هر یک از موقعیت های شغلی در تب مربوطه آورده شده است.

برای ارسال رزومه، متناسب با تخصص خود یکی از موقعیت شغلی زیر را انتخاب نمایید.