اشتراک مقالات

فرصت های شغلی

تمامی متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی شرکت APK پس از انتخاب موقعیت شغلی مورد نظر می بایست وارد سایت شده و در صورتی که از قبل ثبت نام نکرده اند ابتدا در قسمت ثبت نام عمومی ثبت نام کرده و سپس در آزمون استخدامی شرکت نمایند.