دریافت مقالات

راهکارهای نوین

 

فرآیندهای وابسته به فناوری اطلاعات، بر اساس دانش روز، همواره نیازمند نگرشی سیستماتیک و برنامه ای مدون جهت افزایش کار آیی، بهینه سازی و کاهش اتلاف منابع سازمانی (انسانی، مالی و…) می باشند که در مسیر نیل به این اهداف، یاری گرفتن از شرکت های فعال در این زمینه اصلی مهم و تاثیرگذار است. دو عامل کیفیت و سرعت گردش اطلاعات در سازمان، از ارکان اصلی و مهم هر سازمان و یکی از ابزارهای استراتژیک برای پیش برد اهداف آنها محسوب می شود، هرچه گردش اطلاعات در سازمان ها سریع تر انجام شود باعث پویایی سازمان شده و این امر در سایه پباده سازی راهکارهای نوین در حوزه فناوری اطلاعات میسر می شود.

با توجه به آمار موسسات تحقیقاتی معتبر، ۸۰% سازمان ها فقط از ۲۰% تکنولوژی استفاده می نمایند و فقط ۲۰% از سازمان ها از ۸۰% تکنولوژی بهرمند می شوند. از این رو با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و پدید آمدن راهکارهای کارآمدی که نیاز بسیاری از سازمان ها را پوشش می دهد، شرکت امن پایه ریزان کارن APK افتخار دارد با تحقیق و توسعه در مورد راهکارها و راه حل های روز دنیای تکنولوژی و تلفبق آن با استاندارها بین المللی، راهکارهای نوین را ارائه نموده و سازمان های محترم را در هر چه بهتر خدمت رسانی خود یاری رساند.

شرکت امن پایه ریزان کارن APK نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور تماس با کارشناسان 021-88539044-5

راهکارهای نوین - innovative-solutions
شرکت امن پایه ریزان کارن APK در طی سال ها تعامل باسازمان های مختلف در زمینه مشاوره و اجرا، همواره با چالش های آنان روبرو بوده و با در نظر گرفتن اصل ” هر سازمان- یک راهکار” و  با حفظ انعطاف پذیری و توسعه پذیری در ابعاد مختلف، راهکارهای نوینی را خلق نموده است. امن پایه ریزان کارن APK با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان و به کارگیری به روز ترین ابزارها و با در نظر گرفتن نیاز های خاص سازمان ، برنامه ای جامع تدوین نموده که در آن مولفه های حساسی چون اهداف بلند مدت و خاصیت توسعه پذیری منظور گردیده است.

امن پایه ریزان کارن APK بر این باور است که دست یافتن به کیفیت مطلوب در سرویس دهی، در سایه دانش مطالعاتی و قراردادن افرادی متخصص در جایگاه منحصر به خود آن شخص میسر می گردد، لذا  با اتکاء به این اصل، موفق به ارائه راهکارهایی بر اساس دانش روز و در نظر گرفتن کلیه زوایای انفورماتیکی سازمان گردیده است.