اشتراک مقالات

خدمات تست نفوذ

تست نفوذ

ارائه خدمات تست نفوذ برای مدتی محدود با قیمتی مناسب در جهت تشویق سازمان ها برای افزایش امنیت سازمانی و ارتقاء امنیت کشور

آشنایی با نقاط آسیب پذیری

ارائه راهکار در خصوص رفع نقاط آسیب پذیر

مشاوره در بهبود طراحی امنیت سازمان

ارائه چک لیست های معتبر

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

فرصت استثنایی برای به حداقل رساندن تهدیدات موجود در سازمان شما

چرا انجام تست نفوذ برای تمامی سازمان ها از اولویت بالایی برخوردار است؟

حفره های امنیتی و وقفه در سرویس دهی برای سازمان ها درجه اهمیت بالایی دارند.حفره های امنیتی و وقفه در سرویس دهی به صورت غیر مستقیم سازمان را با هزینه های هنگفت مالی و همچنین تهدید های مختلفی نظیر از دست دادن اعتبار، کاهش رضایت مخاطبان، انعکاس اخبار منفی در رسانه ها، مواجه می نماید و همچنین باعث تحمل جریمه و مجازات های قابل توجهی برای سازمان می گردد.

شرکت APK نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور    تماس با کارشناسان 021-88539044-5