اشتراک مقالات

وبینار رایگان گنجینه های نهفته در Big Data

وبینار Splunk BigData

محورهای وبینار:

  • رفع نواقص SIEM های سنتی
  • شناسایی، بررسی و پاسخگویی بلادرنگ به تهدیدات پیشرفته امنیتی
  • دستیابی به یک SIEM پیشرفته ی مبتنی بر تجزیه و تحلیل هوشمند
  • برگزاری پرسش و پاسخ در 20 دقیقه پایانی وبینار

استاد:

جناب آقای مهندس آژیده

مدراک بین اللملی

  • Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE Routing & Switching) LAB Certified
  • (Cisco Certified Network Professional (CCNP
  • (Cisco Certified Network Associate (CCNA
 زمان و تاریخ برگزاری  یکشنبه، 3 بهمن 1395، 11:00 صبح

به دلیل محدود بدون نفرات شرکت کننده در وبینار، متقاضیان می بایست ثبت نام نمایند.

شماره تماس:

88539044-5 داخلی 111