اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

سرویس دهنده ها

در قسمت اول از این سری مقالات به بررسی مفهوم Add-On ها یا افزونه های لینوکسی پرداختیم که باعث ایجاد دسترس پذیری بالا یا High Availability) HA) در نسخه Red Hat Enterprise می گردند. در این مقاله که قسمت دوم (پایانی) نیز می باشد، به بررسی CCS و سازگاری سرورها و نسخه های Red Hat Enterprise Linux می پردازیم. […]

ادامه مطلب

در این مقاله به بررسی مفهوم Add-On ها یا افزونه های لینوکسی می پردازیم که باعث ایجاد دسترس پذیری بالا یا High Availability) HA) در نسخه Red Hat Enterprise می گردند. کاهش Downtime و بهبود قابلیت اعتماد با HA آسان و مقرون‌به‌صرفه برای RED HAT ENTERPRISE LINUX Add-onهای فراهم کننده‌ی HA یا دسترس‌پذیری بالا در RED […]

ادامه مطلب

در قسمت اول از این مقاله به بررسی Red Hat Gluster Storage در Private Cloud و همچنین مفهوم آن پرداختیم و در این قسمت به استفاده از این تکنولوژی در Public Cloud ، Hybrid Cloud و همچنین مزایای استفاده از آن خواهیم پرداخت. استفاده از Red Hat Gluster Storage در Public Cloud یکی از راهکارهای فراهم نمودن […]

ادامه مطلب

یک پلت‌فرم ذخیره‌سازی باز و نرم‌افزارمحور (Software-Defied) برای محیط‌های فیزیکی، مجازی و Cloud Red Hat Gluster Storage، یک پلت‌فرم ذخیره‌سازی باز، نرم‌افزارمحور و scale-out، جهت مدیریت آسان داده‌های بی‌ساختار برای محیط‌های فیزیکی، مجازی و Cloud می‌باشد. درواقع Red Hat Gluster Storage، تلفیقی از ذخیره‌ساز File و Object با معماری scale-out می باشد، که جهت ذخیره‌سازی […]

ادامه مطلب