اشتراک مقالات

مجازی سازی

در قسمت اول از این مقاله، به معرفی VMware Storage DRS یا به اختصار VMware SDRS و همچنین به بررسی […]

ادامه مطلب  

در این مقاله به بررسی مفهوم و ویژگی های VMware Storage DRS یا به اختصار VMware SDRS پرداخته خواهد شد. در مقالات […]

ادامه مطلب  

همانطور که در قسمت اول از مقاله VMware DRS اشاره گردید، تکنولوژی VMware Distributed Resource Scheduler، منابع اختصاص داده شده را بصورت پیوسته […]

ادامه مطلب  

VMware DRS چیست؟ تکنولوژی VMware Distributed Resource Scheduler یا به اختصار VMware DRS به‌صورت کاملاً پویا، ظرفیت محاسباتی را در مجموعه‌ای […]

ادامه مطلب