اشتراک مقالات

انتشار هفتمین شماره مجموعه مقالات «دارت» با محوریت « امنیت و زیرساخت»

انتشار هفتمین شماره مجموعه مقالات «دارت» با محوریت « امنیت و زیرساخت»

اخبار داخلی

 

در هفتمین شماره مجموعه مقالات «دانش،راهکار،توسعه»- دارت- سعی شده است با تمرکز بر روی دو حوزه «امنیت و زیرساخت»، راهکارها و تکنولوژی‌های روز این دو حوزه به متخصصان و کارشناسان علاقمند معرفی گردد.

نسخه الکترونیک این مجموعه مقالات نیز در وب سایت امن پایه ریزان کارن- بخش مستندات- به آدرس https://www.apk.co.ir/docs/documents   بارگذاری گردید.

واحدهای فناوری اطلاعات در دیگر سازمان‌ها نیز می‌توانند با مراجعه به صفحه ثبت نام، درخواست اشتراک خود را ثبت نمایند.