دریافت مقالات

انتشار هفتمین شماره مجموعه مقالات «دارت» با محوریت « امنیت و زیرساخت»

اخبار داخلی

انتشار هفتمین شماره مجموعه مقالات «دارت» با محوریت « امنیت و زیرساخت»

 

در هفتمین شماره مجموعه مقالات «دانش،راهکار،توسعه»- دارت- سعی شده است با تمرکز بر روی دو حوزه «امنیت و زیرساخت»، راهکارها و تکنولوژی‌های روز این دو حوزه به متخصصان و کارشناسان علاقمند معرفی گردد.

نسخه الکترونیک این مجموعه مقالات نیز در وب سایت امن پایه ریزان کارن- بخش مستندات- به آدرس http://www.apk.co.ir/docs/documents   بارگذاری گردید.

واحدهای فناوری اطلاعات در دیگر سازمان‌ها نیز می‌توانند با مراجعه به صفحه ثبت نام، درخواست اشتراک خود را ثبت نمایند.

انتشار هفتمین شماره مجموعه مقالات «دارت» با محوریت « امنیت و زیرساخت»
?