اشتراک مقالات

تمدید پروانه فعالیت در حوزه امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها

تمدید پروانه فعالیت در حوزه امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها

اخبار داخلی

شرکت امن پایه ریزان کارن APK در جهت همراستایی با چشم انداز و ماموریت نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات، پس از دوسال فعالیت در حوزه امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها موفق به تمدید این مجوز گردیده و امید است به مانند گذشته بتوانیم قدم های موثری در جهت افزایش امنیت سازمان ها برداریم.

برخی از خدمات امنیت شرکت APK، ارائه خدمات طراحی، استقرار و پیاده سازی مرکز عملیات امنیت SOC، سامانه امنیت اطلاعات و مدیریت رویداد SIEM، استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، پیاده سازی مرکر عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد، خدمات مشاوره، طراحی و ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی و … می باشد.

پیش از این نیز شرکت APK موفق به دریافت گواهینامه سلامت و ارائه خدمات در حوزه امنیت سایبری، اخذ مجوز دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ایی شده است.