اشتراک مقالات

ویدیو تبریک سال ۱۴۰۰

ویدیو تبریک سال ۱۴۰۰

اخبار داخلی

خداوندا، دلمان را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان، هر کجا زخمی است مرهم، هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق جای آن را فرا گیرد. سال نو مبارک.