اشتراک مقالات

استخدام کارشناس شبکه

استخدام کارشناس شبکه

اخبار داخلی

استخدام کارشناس شبکه

شرکت مهندسی امن پایه ریزان کارن APK برای تکمیل سرمایه های انسانی خود، در 3 ردیف شغلی زیر با عنوان کارشناس شبکه افراد واجد شرایط را استخدام می نماید. واجدین شرایط می توانند از یکی از روش های اعلام شده اقدام به ارسال روزمه خود نموده و منتظر اعلام نتایج بمانند.

استخدام کارشناس شبکه

 

 ذکر حقوق الزامی می باشد.

ارسال رزومه:

ایمیل

hr@apk.co.ir

و یا آدرس اینترنتی

https://www.apk.co.ir/recruitment

برچسب ها : استخدام