اشتراک مقالات

استخدام برنامه نویس ASP.NET MVC

استخدام برنامه نویس ASP.NET MVC

اخبار داخلی

استخدام برنامه نویس

شرکت امن پایه ریزان کارن APK برای تکمیل سرمایه های انسانی خود، در ردیف شغلی زیر با عنوان برنامه نویس از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط می توانند از یکی از روش های اعلام شده اقدام به ارسال روزمه خود نموده و منتظر اعلام نتایج بمانند.پ

استخدام برنامه نویس

ذکر حقوق الزامی می باشد.

ارسال رزومه:

ایمیل

hr@apk.co.ir

و یا آدرس اینترنتی

https://www.apk.co.ir/recruitment