اشتراک مقالات

استخدام کارشناس شبکه

استخدام کارشناس شبکه

اخبار داخلی

استخدام کارشناس شبکه مجازی سازی مایکروسافت VoIP

شرکت مهندسی امن پایه ریزان کارن APK برای تکمیل سرمایه های انسانی خود، در ردیف شغلی زیر با عنوان کارشناس شبکه از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط می بایست در آزمون استخدامی آنلاین شرکت کرده و منتظر اعلام نتایج بمانند.

استخدام کارشناس شبکه مجازی سازی مایکروسافت VoIP

شرکت در آزمون آنلاین

/https://www.apk.co.ir/job-list-page