اشتراک مقالات

استخدام کارشناس شبکه

استخدام کارشناس شبکه

اخبار داخلی

کارشناس مایکروسافت و VoIP

شرکت APK (امن پایه ریزان کارن) برای تکمیل سرمایه های انسانی خود، در ردیف شغلی زیر با عنوان کارشناس شبکه از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط می بایست در آزمون استخدامی آنلاین شرکت کرده و منتظر اعلام نتایج بماند.

استخدام کارشناس شبکه

شرکت در آزمون آنلاین

/https://www.apk.co.ir/job-list-page