اشتراک مقالات

استخدام کارشناس شبکه

استخدام کارشناس شبکه

اخبار داخلی

کارشناس مایکروسافت و VoIP

شرکت APK برای تکمیل سرمایه های انسانی خود، در ردیف های شغلی کارشناس مایکروسافت و کارشناس VoIP از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط می بایست در آزمون استخدامی آنلاین شرکت کرده و منتظر اعلام نتایج بماند.

کارشناس مایکروسافت و VoIP

شرکت در آزمون آنلاین

/https://www.apk.co.ir/job-list-page