اشتراک مقالات

استخدام در دو ردیف شغلی کارشناس شبکه و امنیت

استخدام در دو ردیف شغلی کارشناس شبکه و امنیت

اخبار داخلی

شرکت APK

شرکت APK برای تکمیل سرمایه های انسانی خود، در ردیف های شغلی کارشناس مایکروسافت و کارشناس امنیت از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط می بایست در آزمون استخدامی آنلاین شرکت کرده و منتظر اعلام نتایج بماند.

شرکت APKشرکت در آزمون آنلاین

/https://www.apk.co.ir/job-list-page