اشتراک مقالات

دریافت رایگان فصلنامه، مستندات سازمانی، اطلاع از وبینارها و …

دریافت رایگان فصلنامه، مستندات سازمانی، اطلاع از وبینارها و …

اخبار داخلی

فصلنامه، وبینار، مستندات

از ابتدای پیدایش بشر، نشر دانش و یادگیریِ متعاقب آن، عامل اصلی تشکیل جوامع انسانی و پیشرفت بوده است. ما نیز باور داریم که فراهم نمودن دانش درست، برای افراد درست و در زمان درست، یگانه مسیر پیشرفت است. در نتیجه هدف خود را در شرکت امن پایه ریزان کارن APK، فراهم آوردن اجتماعی متشکل از فرهیختگان، اساتید و تمامی علاقمندان حوزه‌ی IT قرار دادیم تا در کنار یکدیگر در دریای بیکران فناوری اطلاعات به کسب دانش بپردازیم.

تا کنون با برگزاری وبینارها، فراهم نمودن مجله، اخبار، ویدیوها و مقالات آموزشی بصورت رایگان، در طی این مسیر ثابت قدم بودیم. حال با هدف افزایش سرویس‌دهی و آشنایی هرچه بیشتر سازمانها با تکنولوژی‌های نوین، از تمامی علاقمندان دعوت می‌شود درصورت تمایل به دریافت رایگان نسخه چاپی فصلنامه دارت و همچنین دستیابی به مستندات سازمانی این شرکت با تکمیل فرم موجود در این صفحه، در این تجربه آموزشی با ما همراه باشند.