اشتراک مقالات

کسب رتبه دوم شورای عالی انفورماتیک

کسب رتبه دوم شورای عالی انفورماتیک

اخبار داخلی

رضایت مشتری یکی از موارد حائز اهمیت در رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی می باشد. دبیرخانه شورا باید شیوه‌های تبدیل رضایت مشتری به ملاک‌های کمی را تعیین نماید. براساس دستورالعمل مصوب شرکت‌هایی به‌عنوان شرکت‌های انفورماتیکی احراز صلاحیت و رتبه‌بندی می‌شوند که در اساسنامه‌ آنها مستقیماً به فعالیت‌های انفورماتیکی اشاره شده باشد. در اجرای این آیین‌نامه، نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه فاکتور مهم ارزش گذاری شرکت‌ها می باشد.

شورای عالی انفورماتیک به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی را احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می‌نماید. شرکت امن پایه ریزان کارن APK در جهت پیشرفت هر چه بیشتر در زمینه خدمات شبکه و انتقال داده، امنیت اطلاعات و ارتباطات موفق به کسب رتبه دوم شورای عالی انفورماتیک گردید.