اشتراک مقالات

نسخه بیستم و سومین نسخه الکترونیک فصلنامه دارت منتشر شد

نسخه بیستم و سومین نسخه الکترونیک فصلنامه دارت منتشر شد

اخبار داخلی

دارت

نسخه زمستان مجموعه مقالات دارت شرکت دانش‌بنیان APK و سومین نسخه الکترونیک فصلنامه منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانید:

زمان های مناسب برای انجام تست نفوذ شبکه و الویت آن برای سازمان ها، بررسی و راه های مقابله با آسیب پذیری Log4j، شرح و معرفی VMware NSX Distributed Firewall یا DFW و بررسی قواعد پالیسی امنیتی آن، معرفی راهکار VMware vRealize Orchestrator و قابلیت های آن […]

جهت دسترسی به نسخه الکترونیکی  این فصلنامه کلیک کنید