اشتراک مقالات

انتشار شماره پنجم مجموعه مقالات «دارت»

انتشار شماره پنجم مجموعه مقالات «دارت»

اخبار داخلی

نسخه اردیبهشت ماه مجموعه مقالات «دارت» در 34 صفحه و ویژه کارشناسان «امنیت و سرویس‌دهنده» منتشر و به سازمان های دارای اشتراک ارسال گردید. در این شماره، به شکل ویژه به مقالات و اخبار در دو حوزه «امنیت و سرویس دهنده» پرداخته شده است.

نسخه الکترونیک این مجموعه مقالات نیز در وب سایت امن پایه ریزان کارن- بخش مستندات- به آدرس https://www.apk.co.ir/docs/documents  قابل دسترسی می باشد.

هم‌چنین واحدهای فناوری اطلاعات در دیگر سازمان‌ها در صورت تمایل به دریافت شماره های بعدی این مجموعه مقالات می‌توانند با مراجعه به صفحه ثبت نام، درخواست اشتراک خود را ثبت نمایند.