اشتراک ایمیل
APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure
مرور برچسب

storage

ورود شرکت Huawei به دنیای SaaS

شرکت Huawei هم اکنون آماده ورود به بازار Storage as a Service می‌باشد. شرکت Huawei اخیرا به رویکرد All-Flash در سیستم ذخیره‌سازی جدید سازمانی خود موسوم به OceanStor Dorado V3، متمایل گردیده است. این سیستم به عنوان بخشی از تکنولوژی Storage…

اعطای اولین استاندارد رسمی به Big Data توسط ITU

ITU  ، اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل متحد برای ترویج همکاری جهانی در حوزه ‌های فنیِ مختلف تلاش فراوانی کرده است ؛ این آژانس اخیراٌ اولین استانداردش را به داده‌ های عظیم (Big Data) اعطا نموده است . استاندارد جدید بین‌المللی به‌…