اشتراک مقالات

زیرساخت

منظور از برنامه Failback و Failover چیست؟

بررسی ویژگی‌های Cisco Webex Control Hub

آمادگی برای ارائه تکنولوژی 5G

ظهور Speakerphone های شخصی

قابلیت های جدید Asterisk 16.0

بررسی راهکار انتقال TDM به IP

استفاده از Hybrid-ICN توسط شرکت Verizon

رفع مشکل Performance در شبکه Blockchain

استفاده VMware از تکنولوژی SD-WAN

ارائه محصول جدید SAS SSD از شرکت WD

بررسی Original NetFlow و Flexible NetFlow

پلتفرم Cloud Storage در گوگل

معماری جدید سیسکو DNA

بررسی قابلیت های Spark

بررسی مجموعه IBM Storwize

Cisco و ایجاد Global Problem Solvers

بررسی EMC VPLEX Family – قسمت دوم

بررسی EMC VPLEX Family – قسمت اول

(Cisco Express Forwarding (CEF

VoIP چیست