دریافت مقالات

مجازی سازی

بررسی قابلیت‌های VMware vRealize Automation

313 views ۱۸ فروردین, ۱۳۹۷ 16

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

294 views ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵ 9

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

321 views ۱۳ تیر, ۱۳۹۵ 6

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

725 views ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 12

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

332 views ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 4

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

1389 views ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 19

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

846 views ۵ مهر, ۱۳۹۴ 10

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

857 views ۲۶ شهریور, ۱۳۹۴ 10