اشتراک مقالات

مجازی سازی

ویژگی‌های جدید vRealize Network Insight 4.2

امکانات جدید VMware Horizon نسخه ۷.۷

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

مزایای استفاده از VMware vRealize Log Insight

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

بررسی مزایای جدید VMware Horizon 7

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

سنجش عملکرد vSAN

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront