مشاوره رایگان

مجازی سازی

بررسی قابلیت‌های VMware vRealize Automation

435 مشاهده ۱۸ فروردین, ۱۳۹۷ 18

بررسی مزایای جدید VMware Horizon 7

416 مشاهده ۲۳ دی, ۱۳۹۶ 10

مزایای استفاده از VMware vRealize Log Insight

420 مشاهده ۲۰ آبان, ۱۳۹۶ 10

مانیتورینگ ساختار مجازی به کمک Zenoss

390 مشاهده ۱۴ فروردین, ۱۳۹۶ 11

آشنایی با NetScaler SD-WAN و کاربردهای آن

227 مشاهده ۷ فروردین, ۱۳۹۶ 7

بررسی معماری VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs

254 مشاهده ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵ 2

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

318 مشاهده ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵ 10

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

359 مشاهده ۱۳ تیر, ۱۳۹۵ 7

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

803 مشاهده ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 12

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت دوم(پایانی)

303 مشاهده ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 2

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

407 مشاهده ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 4

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

1499 مشاهده ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 19

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

1480 مشاهده ۱۹ دی, ۱۳۹۴ 18

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

842 مشاهده ۱۴ آبان, ۱۳۹۴ 4

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

1003 مشاهده ۵ مهر, ۱۳۹۴ 11

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

1058 مشاهده ۲۶ شهریور, ۱۳۹۴ 13

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت دوم

1010 مشاهده ۱۱ شهریور, ۱۳۹۴ 24

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت اول

2213 مشاهده ۴ شهریور, ۱۳۹۴ 28