دریافت مقالات

مجازی سازی

بررسی مزایای جدید VMware Horizon 7

298 مشاهده ۲۳ دی, ۱۳۹۶ 8

مزایای استفاده از VMware vRealize Log Insight

221 مشاهده ۲۰ آبان, ۱۳۹۶ 7

مانیتورینگ ساختار مجازی به کمک Zenoss

302 مشاهده ۱۴ فروردین, ۱۳۹۶ 9

آشنایی با NetScaler SD-WAN و کاربردهای آن

180 مشاهده ۷ فروردین, ۱۳۹۶ 7

بررسی معماری VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs

186 مشاهده ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵ 2

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

256 مشاهده ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵ 9

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

256 مشاهده ۱۳ تیر, ۱۳۹۵ 4

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

586 مشاهده ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 10

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت دوم(پایانی)

194 مشاهده ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 2

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

253 مشاهده ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 3

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

1187 مشاهده ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 15

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

1020 مشاهده ۱۹ دی, ۱۳۹۴ 11

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

625 مشاهده ۱۴ آبان, ۱۳۹۴ 3

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

672 مشاهده ۵ مهر, ۱۳۹۴ 6

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

625 مشاهده ۲۶ شهریور, ۱۳۹۴ 7

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت دوم

668 مشاهده ۱۱ شهریور, ۱۳۹۴ 12

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت اول

1709 مشاهده ۴ شهریور, ۱۳۹۴ 22