دریافت مقالات

مجازی سازی

بررسی قابلیت‌های VMware vRealize Automation

411 مشاهده ۱۸ فروردین, ۱۳۹۷ 18

بررسی مزایای جدید VMware Horizon 7

402 مشاهده ۲۳ دی, ۱۳۹۶ 10

مزایای استفاده از VMware vRealize Log Insight

369 مشاهده ۲۰ آبان, ۱۳۹۶ 10

مانیتورینگ ساختار مجازی به کمک Zenoss

369 مشاهده ۱۴ فروردین, ۱۳۹۶ 10

آشنایی با NetScaler SD-WAN و کاربردهای آن

215 مشاهده ۷ فروردین, ۱۳۹۶ 7

بررسی معماری VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs

230 مشاهده ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵ 2

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

304 مشاهده ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵ 10

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

338 مشاهده ۱۳ تیر, ۱۳۹۵ 7

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

760 مشاهده ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 12

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت دوم(پایانی)

291 مشاهده ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 2

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

381 مشاهده ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 4

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

1435 مشاهده ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 19

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

1363 مشاهده ۱۹ دی, ۱۳۹۴ 17

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

819 مشاهده ۱۴ آبان, ۱۳۹۴ 4

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

910 مشاهده ۵ مهر, ۱۳۹۴ 11

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

956 مشاهده ۲۶ شهریور, ۱۳۹۴ 12

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت دوم

929 مشاهده ۱۱ شهریور, ۱۳۹۴ 24

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت اول

2113 مشاهده ۴ شهریور, ۱۳۹۴ 27