اشتراک مقالات

مجازی سازی

بررسی قابلیت‌های VMware vRealize Automation

463 مشاهده ۱۸ فروردین, ۱۳۹۷ 18

بررسی مزایای جدید VMware Horizon 7

433 مشاهده ۲۳ دی, ۱۳۹۶ 10

مزایای استفاده از VMware vRealize Log Insight

489 مشاهده ۲۰ آبان, ۱۳۹۶ 10

مانیتورینگ ساختار مجازی به کمک Zenoss

410 مشاهده ۱۴ فروردین, ۱۳۹۶ 12

آشنایی با NetScaler SD-WAN و کاربردهای آن

236 مشاهده ۷ فروردین, ۱۳۹۶ 7

بررسی معماری VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs

259 مشاهده ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵ 2

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

325 مشاهده ۱۱ مرداد, ۱۳۹۵ 10

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

375 مشاهده ۱۴ تیر, ۱۳۹۵ 7

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

864 مشاهده ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 12

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت دوم(پایانی)

320 مشاهده ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 2

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

454 مشاهده ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 4

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

1546 مشاهده ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 19

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

1560 مشاهده ۱۹ دی, ۱۳۹۴ 20

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

884 مشاهده ۱۳ آبان, ۱۳۹۴ 4

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

1057 مشاهده ۴ مهر, ۱۳۹۴ 11

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

1132 مشاهده ۲۵ شهریور, ۱۳۹۴ 15

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت دوم

1049 مشاهده ۱۰ شهریور, ۱۳۹۴ 24

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت اول

2256 مشاهده ۳ شهریور, ۱۳۹۴ 28

?