اشتراک مقالات
اشتراک مقالات

مجازی سازی

امکانات جدید VMware Horizon نسخه ۷.۷

399 مشاهده ۲۰ فروردین, ۱۳۹۸ 12

بررسی قابلیت‌های VMware vRealize Automation

504 مشاهده ۱۸ فروردین, ۱۳۹۷ 18

بررسی مزایای جدید VMware Horizon 7

453 مشاهده ۲۳ دی, ۱۳۹۶ 10

مزایای استفاده از VMware vRealize Log Insight

549 مشاهده ۲۰ آبان, ۱۳۹۶ 10

مانیتورینگ ساختار مجازی به کمک Zenoss

450 مشاهده ۱۴ فروردین, ۱۳۹۶ 12

آشنایی با NetScaler SD-WAN و کاربردهای آن

252 مشاهده ۷ فروردین, ۱۳۹۶ 8

بررسی معماری VMware vSphere Virtual Volumes یا VVOLs

271 مشاهده ۱۶ اسفند, ۱۳۹۵ 2

بررسی قابلیت های Citrix StoreFront

346 مشاهده ۱۱ مرداد, ۱۳۹۵ 10

بررسی قابلیت های Citrix XenDesktop

401 مشاهده ۱۴ تیر, ۱۳۹۵ 7

بررسی VMware VDI یا VMware Virtual Desktop Infrastructure

938 مشاهده ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 12

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت دوم(پایانی)

352 مشاهده ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 3

معرفی و بررسی VMware SDRS – قسمت اول

511 مشاهده ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 4

VMware Virtual SAN یا SAN مجازی چیست؟

1618 مشاهده ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴ 20

بررسی VMware High Availability یا VMware HA

1674 مشاهده ۱۹ دی, ۱۳۹۴ 22

(VMware vSphere Data Protection (VDP – قسمت اول

983 مشاهده ۱۳ آبان, ۱۳۹۴ 5

(VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM

1121 مشاهده ۴ مهر, ۱۳۹۴ 12

Fault Tolerance یا تحمل خطا در VMware

1244 مشاهده ۲۵ شهریور, ۱۳۹۴ 16

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت دوم

1141 مشاهده ۱۰ شهریور, ۱۳۹۴ 26

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت اول

2369 مشاهده ۳ شهریور, ۱۳۹۴ 29

?