اشتراک مقالات

سرویس دهنده ها

بررسی ویژگی‌های جدید Exchange Server 2019

کاربرد Scale-out File Server در Application Data

بررسی مفاهیم Power BI و انواع آن

بررسی ویژگی های MongoDB – قسمت اول

معرفی قابلیت های VMware vRealize Operations

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت اول

مهم­ترین دلایل برای ارتقا Veritas NetBackup

اجزای تشکیل دهنده SQL Server Replication – قسمت اول

بررسی انواع SQL Server Replication

آنالیزی از نرم افزار Splunk – قسمت دوم

بررسی مفاهیم SQL ،DataFrame و Datasets در Spark

مجازی‌سازی هوشمند با Red Hat Enterprise Linux

قابلیت‌ سرویس های Juniper

بررسی Oracle RAC One Node

مزایای استفاده از Oracle Partitioning

مفهوم Oracle OLAP و کاربردهای آن – قسمت اول

کاربرد Oracle GoldenGate برای Big Data

مفهوم و بررسی Oracle Database Vault

بررسی تکنولوژی Oracle Cloud File System

معرفی قابلیت‌های Oracle Active Data Guard

معرفی Cisco Unified Communication – قسمت اول

بررسی IBM Spectrum Conductor همراه با Spark

Tunnelهای GRE در ویندوز سرور ۲۰۱۶

آشنایی با FILESTREAM در SQL Server – قسمت اول

بررسی مفاهیم FT در Spark Streaming

معرفی قابلیت های F5 BIG-IP DNS – قسمت سوم

معرفی قابلیت های F5 BIG-IP DNS – قسمت اول

بررسی قابلیت های Cisco Spark

ساده‌سازی مدیریت شبکه با Cisco Prime Infrastructure

بررسی ویژگی های Cisco Expressway نسخه‌ی X8.9

مفهوم Big Data در دنیای تکنولوژی