اشتراک مقالات

سرویس دهنده ها

کاربرد Scale-out File Server در Application Data

بررسی ویژگی های Cisco Expressway نسخه‌ی X8.9

بررسی ویژگی‌های جدید Exchange Server 2019

بررسی ویژگی های MongoDB – قسمت اول

بررسی انواع SQL Server Replication

مهم­ترین دلایل برای ارتقا Veritas NetBackup

بررسی قابلیت های Cisco Spark

معرفی Cisco Unified Communication – قسمت اول

آشنایی با FILESTREAM در SQL Server – قسمت اول

اجزای تشکیل دهنده SQL Server Replication – قسمت اول

مزایای استفاده از Oracle Partitioning

قابلیت‌ سرویس های Juniper

بررسی مفاهیم Power BI و انواع آن

معرفی قابلیت های F5 BIG-IP DNS – قسمت سوم

معرفی قابلیت های F5 BIG-IP DNS – قسمت اول

معرفی قابلیت‌های Oracle Active Data Guard

بررسی مفاهیم FT در Spark Streaming

معرفی قابلیت های VMware vRealize Operations

بررسی مفاهیم SQL ،DataFrame و Datasets در Spark

ساده‌سازی مدیریت شبکه با Cisco Prime Infrastructure

کاربرد Oracle GoldenGate برای Big Data

بررسی IBM Spectrum Conductor همراه با Spark

بررسی تکنولوژی Oracle Cloud File System

مفهوم Oracle OLAP و کاربردهای آن – قسمت اول

بررسی Oracle RAC One Node

مجازی‌سازی هوشمند با Red Hat Enterprise Linux

مفهوم و بررسی Oracle Database Vault

Tunnelهای GRE در ویندوز سرور ۲۰۱۶

مجازی سازی (Virtualization) چیست؟ – قسمت اول

آنالیزی از نرم افزار Splunk – قسمت دوم

مفهوم Big Data در دنیای تکنولوژی