دریافت مقالات

سرویس دهنده ها

قابلیت‌ سرویس های Juniper

290 views ۱ مهر, ۱۳۹۶ 9

بررسی مفاهیم Power BI و انواع آن

681 views ۱۵ شهریور, ۱۳۹۶ 20

بررسی مفاهیم FT در Spark Streaming

122 views ۲۶ تیر, ۱۳۹۶ 4

کاربرد Oracle GoldenGate برای Big Data

235 views ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶ 6

بررسی IBM Spectrum Conductor همراه با Spark

105 views ۱۶ فروردین, ۱۳۹۶ 6

بررسی تکنولوژی Oracle Cloud File System

184 views ۵ فروردین, ۱۳۹۶ 5

بررسی Oracle RAC One Node

154 views ۲۸ خرداد, ۱۳۹۵ 6

مجازی‌سازی هوشمند با Red Hat Enterprise Linux

139 views ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵ 3

مفهوم و بررسی Oracle Database Vault

316 views ۸ اسفند, ۱۳۹۴ 3

مفهوم Big Data در دنیای تکنولوژی

1448 views ۲۹ مرداد, ۱۳۹۴ 30