APK Blog - Virtualization, Services, Datacenter, Infrastructure

نقش تکنولوژی Container در ویندوز

Container یک تکنولوژی برای Packaging و اجرای برنامه‌های کاربردی ویندوز و Linux در محیط‌های متنوع On-Premise و Cloud است. تکنولوژی Container محیطی ایزوله و با نیاز به فضای اندک ایجاد می‌کند که توسعه، پیاده‌سازی و مدیریت برنامه‌های کاربردی را آسان می‌سازد. شروع به کار و توقف Containerها به سرعت صورت می‌گیرد و بنابراین برای اپلیکیشن‌هایی که باید سریعا با تقاضای جدید تطبیق بایند، ایده‌آل هستند. همچنین به دلیل اشغال فضای کم، ابزار مناسبی برای افزایش تراکم و به‌کارگیری زیرساخت است.

اکوسیستم تکنولوژی Container در مایکروسافت

مایکروسافت تعدادی ابزار و پلتفرم برای توسعه و پیاده‌سازی برنامه‌های کاربردی در تکنولوژی Container در اختیار کاربر قرار می‌دهد:

بیشتر بخوانید: مفهوم Container و کاربرد Docker در ویندوز

  • اجرای Containerهای مبتنی بر ویندوز یا مبتنی بر Linux در ویندوز 10 برای توسعه و سنجش با استفاده از Docker Desktop که از قابلیت تکنولوژی Container به صورت Built-In در ویندوز استفاده می‌کند. همچنین می‌توان Containerها را به صورت Native در Windows Server اجرا نمود.
  • توسعه، تست، انتشار و پیاده‌سازی Containerهای مبتنی بر ویندوز با استفاده از قابلیت قدرتمند پشتیبانی از تکنولوژی Container در Visual Studio و Visual Studio CodCe که شامل پشتیبانی از Docker،Docker Compose ، Kubernetes، Helm و دیگر تکنولوژی‌های مفید هستند.
  • انتشار برنامه‌های کاربردی به صورت Container Image به DockerHub عمومی برای استفاده دیگران، یا به یک Azure Container Registry خصوصی برای توسعه و پیاده‌سازی خود سازمان، انتشار و استخراج مستقیم از داخل Visual Studio و Visual Studio Code.

شرکت APK دارای مجرب ترین تیم طراحی شبکه و نخستین شرکت دانش محور در اجرای پروژه های انفورماتیکی کشور

  • پیاده‌سازی Containerها به میزان لازم در Azure یا Cloudهای دیگر:
  • می‌توان برنامه کاربردی (Container Image) را از یک Container Registry مانندAzure Container Registry استخراج کرد و سپس با استفاده از یک Orchestrator نظیر Azure Kubernetes Service یا به اختصار(َAKS) که اکنون پیش‌نمایشی از آن برای برنامه‌های کاربردی مبتنی بر ویندوز عرضه شده یا Azure Service Fabric، آن را به میزان لازم مدیریت و پیاده‌سازی کرد.
  • Azure Kubernetes Service، Containerها را بر ماشین‌های مجازی Azure پیاده‌سازی کرده و تعدادی کافی از آن‌ها را مدیریت می‌کند، که این تعداد می‌تواند ده‌ها، صدها یا حتی هزاران Container باشد. ماشین‌های مجازی Azure حتی یک Windows Server Image در شرایطی که برنامه کاربردی مبتنی بر ویندوز پیاده‌سازی شده، یا یک Ubuntu Linux Image را در شرایطی که برنامه کاربردی مبتنی بر Linux پیاده‌سازی شده اجرا می‌کنند.
  • می‌توان Containerها را به صورت On-Premise با استفاده از Azure Stack به همراه AKS Engine که به همراه Containerهای Linux در حالت پیش‌نمایش است در Azure Stack with OpenShift پیاده‌سازی کرد. همچنین کاربر خود می‌تواند Kubernetes را در Windows Server تنظیم کند و هم‌اکنون اقداماتی نیز در خصوص پشتیبانی از اجرای Windows Containers در RedHat OpenShift Container Platform در حال اجراست.
اشتراک ایمیل